Warto zainwestować w system zagospodarowania wody deszczowej Aquacell lub Q-Bic.

Wprowadzenie

wprowadzenie

Wody deszczowe w większości terenów zabudowanych i innych terenów o utwardzonej nawierzchni nie przedostają się naturalną drogą do obiegu wody. Może to prowadzić do długoterminowych zmian gospodarki gruntowo-wodnej, które zmniejszają naturalne tworzenie się wody gruntowej. Dlatego też przy uwzględnianiu warunków miejscowych należy najpierw dążyć do infiltracji. Następnie przy braku możliwości infiltracji wody opadowe należy wprowadzić do sieci kanalizacyjnej. Mimo wszystkich czynności technicznych podczas planowania budowy nie można całkowicie uniknąć przedostania się pojedynczych odpływów szczytowych do wód płynących. Skutkiem nieuwzględniania w fazie projektu odpływu wód opadowych mogą być zdarzenia powodziowe. Infiltracja wód opadowych do gruntu jest w wielu przypadkach sensownym rozwiązaniem dla inwestora. Systemy zagospodarowania wody deszczowej Azura i Wavin Q-Bic można stosować do tymczasowego magazynowania oraz rozsączania wody deszczowej. Przeznaczone są dla terenów o dowolnej powierzchni i wszystkich rodzajów gruntu - od pojedynczych domów do dużych powierzchni utwardzonych (np. obiektów handlowych, parkingów).

W przypadku braku kanalizacji deszczowej powstaje nierozwiązany problem odprowadzenia wody deszczowej na terenie działki - system rynnowy kończy się najczęściej na poziomie terenu. Rozwój terenów pod zabudowę jednorodzinną i urbanizacja przyczyniają się do systematycznego wzrostu ilości ścieków deszczowych (utwardzane nawierzchnie, chodniki, powierzchnie dojazdowe, budynki). Podczas opadów deszczu na tereny niezabudowane większość wód wsiąka w ziemię i powoli przedostaje się do wód gruntowych. Jedynie ok. 20% spływa po powierzchni bezpośrednio do cieków wodnych.

Wskutek rozwoju urbanizacji zwiększa się powierzchnia utwardzona terenów. Podczas opadów deszczu na te powierzchnie ok. 80% wód opadowych spływa do kanałów i cieków wodnych. Powoduje to wzrost zagrożenia powodziowego. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego właściciel posesji jest odpowiedzialny za zagospodarowanie wody deszczowej nanoszonej w obręb działki. Problem można rozwiązać za pomocą systemów Azura i Wavin Q-Bic.


« powrót  |  do góry ^