Dlaczego warto zastosować system zagospodarowania wody deszczowej?

Dlaczego warto?

Zalety systemu zagospodarowania wody deszczowej

  • możliwość rozsączania wody deszczowej na małej powierzchni działki,
  • rozsączanie pionowe i poziome,
  • łatwy montaż,
  • 43% ścian skrzynek zawiera otwory,
  • łatwość w budowaniu modułowym,
  • otwory fi 160 - możliwość podłączenia się na różnej wysokości do skrzynki,
  • redukcja kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej,
  • odporność na krótkotrwałe obciążenie
  • dopuszczalne 200 kPa,
  • doczyszczanie tlenowe w warstwie glebowej.

« powrót  |  do góry ^