Solutions for Essentials

Wavin Metalplast-Buk

Wavin Metalplast-BukZnany i uznany producent najwyższej jakości rozwiązań oraz systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych. Firma operuje na dwóch rynkach: instalacyjno-budowlanym oraz infrastrukturalnym. Na rynku instalacyjno-budowlanym jest dostawcą kompletnych systemów instalacyjnych do doprowadzania wody do budynku, jej transportu wewnątrz domu, ogrzewania oraz odprowadzania ścieków i wód deszczowych. Na rynku infrastrukturalnym jest ekspertem w dziedzinie systemów kanalizacji zewnętrznej, zarówno ściekowej, jak i deszczowej, drenażu, odwodnień dróg i mostów, a także systemów ciśnieniowych do przesyłania wody.

Firma Instalacja jest autoryzowanym dystrybutorem produktów Firmy Wavin Metalplast-Buk

Systemy instalacyjne dla budownictwa

 • Kanalizacja wewnętrzna
 • Podciśnieniowe odwadnianie dachów
 • Instalacje sanitarne i grzewcze
 • System rynnowy Kanion

Systemy infrastrukturalne

 • Intesio - zagospodarowanie wody deszczowej
 • Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna i studzienki kanalizacyjne
 • Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur dwuściennych
 • Odwodnienia mostów i wiaduktów
 • Systemy ciśnieniowe
 • Systemy do renowacji rurociągów
 • Skrzynki retencyjno - rozsączające Aquacell (Azura) i Qbic
 • Systemy drenarskie
 • Separatory
 • Geokompozyty
 • Przepompownie

« powrót  |  do góry ^